Verklarende begrippen

Stressregulatietechnieken

technieken die gebruikt worden om emoties en stress te reguleren en te verminderen, vb. ademhalingsoefeningen

Postural integration

(posture = houding) gaat ervan uit dat de wijze waarop iemand mentaal en emotioneel in het leven staat, zich weerspiegelt in het lichaam. Bij onevenwicht kan zich dat vertalen in psychosomatische klachten.

Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, zoals spierspanning, huidgeleiding, ademhaling, hartslag en handtemperatuur.

Psychosomatische klachten

Een stress en burn-out coaching kan je helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkom

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem. Wanneer psychische klachten geuit worden als lichamelijke symptomen, spreken we van somatisatie. 

en. We begeleiden je om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te gaan na burn-out en overspannenheid.

Dynamisch onthaasten

Dynamisch onthaasten betekent het vinden van een ideaal evenwicht tussen actie en rust. Het gaat om een bewustwordingsproces van de eigen levensstijl, die niet zelden tot een burn-out leidt.

Emotiemanagement

Emotie management is het vermogen om gevoelens en emoties, zowel van anderen als van zichzelf, te begrijpen en op een soepele manier te hanteren.

Holistisch

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische aanpak wordt het gehele individu betrokken.

Reguliere geneeskunde

De reguliere geneeskunde werkt met wetenschappelijke onderzoeken en bewijzen.

Ergonomie

Ergonomie is de brede wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving.