Hoe een droomjob een nachtmerrie kan worden

droomjob nachtmerrie pesten werk

Pesten op het werk kent vele vormen maar het is altijd ingrijpend voor het slachtoffer. Snel ingrijpen is belangrijk, niet alleen voor het welzijn van de gepeste maar voor iedereen in de organisatie.  Slachtoffers voelen zich machteloos, verliezen hun zelfvertrouwen en durven uiteindelijk niet meer naar het werk te gaan. In ernstige gevallen raakt de werknemer depressief of krijgt hij zelfmoordideeën.

Slachtoffers van pesterijen hebben vaak last van stressklachten of psychische klachten waaronder slaapproblemen. 

Als pesten en ongewenst gedrag ruimer bekeken wordt, komen wij automatisch op het niveau van de leidinggevenden. Ongewenst gedrag is vaak een aanwijzing dat er structurele of organisatorische veranderingen moeten worden aangebracht, wil je daadwerkelijk problemen voorkomen.

De vraag die je kan stellen: “wat maakt het mogelijk dat dit soort gedrag zich hier afspeelt ?”

Wat zijn mogelijke risicosituaties ?

 • Een tekort aan personeel waardoor de werkdruk te groot wordt
 • Personeel dat te weinig opgeleid is voor de taken die het moet uitvoeren
 • Enorme toename van het werk zonder bijkomende middelen
 • Onaangepast gereedschap of materiaal
 • Een negatieve, weinig motiverende werkcultuur
 • Onduidelijke, vage taakomschrijvingen
 • Zinloze opdrachten of opdrachten die beneden of boven hun capaciteiten liggen
 • Te hoge eisen en verwachtingen van klanten of cliënten
 • Sterk competitieve arbeidsomgeving waar werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld,
 • Weinig transparantie in rechten en plichten, in de statuten, zeker bij overheidsorganisaties
 • Sterk hiërarchische organisatiestructuur

Welke leidinggevenden slagen erin snel en efficiënt op te treden ? Wat missen diegenen die er niet in slagen ?

Om goed leiding te kunnen geven, moeten leidinggevenden voldoen aan drie voorwaarden: zij moeten een mandaat van leiding geven krijgen, zij moeten het mandaat aannemen en zij moeten het mandaat aankunnen.

Oprecht luisteren naar, openstaan voor de mening van en aandacht geven aan anderen, duidelijk en helder communiceren, goed samenwerken, feedback durven geven en ontvangen en conflicten bespreekbaar maken. Dit zijn de sociale vaardigheden die een leidinggevende moet kunnen. De leidinggevende moet een voorbeeld zijn voor zijn medewerkers.

Ondanks alle interne en externe procedures om ongewenst gedrag tegen te gaan, is er nog dagelijks sprake van veel leed.
Ik merk in de praktijk op dat velen hun hulpkanalen niet kennen en inzetten. Als je de vraag stelt, ‘wie is je psychosociale preventie-adviseur of vertrouwenspersoon ?’, blijft het meestal stil. Ook de arbeidsarts is te weinig gekend.

Het moto is: altijd melden, altijd bespreken en altijd handelen.

Heb je hulp nodig, contacteer ons.