Toxisch leiderschap

Toxisch leiderschap

Professor dr. Frederik Anseel schreef een opiniestuk in ‘De Tijd’ over ‘toxisch leiderschap’.

We weten het allemaal, het is een dagdagelijkse realiteit waar velen onder gebukt gaan, toxisch leiderschap’.

Manipulatie, intimidatie, bedreiging, micromanagement, passieve agressie, opeisen van lof en bevestiging, … het behoort tot het arsenaal van wapens waarvan ze gebruik maken. De gevolgen zijn nefast, op de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor het team en de organisatie.

Eén zaak is zeker, toxische mensen veranderen hun gedrag niet, ze veranderen van ‘slachtoffer’. De collega’s of omstaanders kunnen een rol opnemen om het slachtoffer te beschermen. Echter, velen nemen hun rol als ‘struisvogel’ op. Niets gezien en niets gehoord ! Waarom ? Dikwijls speelt de angst om zelf slachtoffer te worden, zelf de ‘rode appel’ in de mand te worden. En zo blijft het maar aanslepen.

Ondanks alle uitgewerkte procedures om ‘ongewenst gedrag’ en ‘stress op het werk’ aan te pakken zien we dat slachtoffers niet altijd de weg ernaar toe vinden. Er zijn de vertrouwenspersonen, de psychosociale preventie-adviseurs, de arbeidsartsen, de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de externe meldpunten,… Opties genoeg zou je denken, het blijkt niet altijd te volstaan. Enerzijds is de bekendheid van deze hulpverleners binnen de werkcontext belangrijk, anderzijds ook hun toegankelijkheid.

Ook in mijn praktijk zie ik mensen die slachtoffer zijn van ‘toxisch leiderschap’. Dikwijls komt als aanmeldingsvraag, ‘hoe kan ik een betere werkrelatie opbouwen met mijn leidingevende ?’  Het antwoord hierop is niet éénduidig, veel hangt af van de omgeving, de cultuur van de organisatie en de draagkracht van het slachtoffer. Eén zaak is zeker, er is een weg om eruit te geraken.

There is a way out !

Wij helpen je graag … omdat je geluk niet kan uitstellen.

Frederik Anseel is ‘Professor Management University New South Wales in Sydney’ en professor dr. aan de Universiteit van Gent.

https://www.tijd.be/opinie/column/toxisch-leiderschap/10377305